Κατηγορίες

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΩΝ ORIGINAL

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-TABLETS-FCT

SMART TECH-GADGETS-WEARABLES-BLUETOOTH

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - POWER BANK

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ-TABLETS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCOOTER - ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ

ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

RADIO - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- MYDATA - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

JOB VOLTE-TEL LG Service mi ecosystem NSP ecosystem Lime Successories addlink silicon power crazy offers Μεταφορικά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DOA ΣΥΣΚΕΥΩΝ & TABLETS

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DOA

Ως συσκευή DOA ορίζεται το προϊόν που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Διαπιστώνεται ότι η συσκευή είναι ελαττωματική εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία αγοράς της από ένα τελικό χρήστη.
2) Η συσκευή έχει παραδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες.
3) Η συσκευή πρέπει να είναι καινούργια, με όλα τα εξαρτήματά της και στην αρχική συσκευασία της.
4) Θα προσκομίζεται ένα αποδεικτικό αγοράς από τον τελικό χρήστη (φωτοτυπία τιμολογίου ή απόδειξη αγοράς που να αναφέρει το ΙΜΕΙ της συσκευής μηχανογραφημένα ή απόδειξη ταμειακής η οποία θα αναφέρει το ΙΜΕΙ χειρόγραφα-σφραγίδα & υπογραφή).
5) Θα προσκομίζεται ένα αποδεικτικό επιστροφής (Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής) από το συνεργάτη στο οποίο θα αναφέρεται μηχανογραφημένο το ΙΜΕΙ της συσκευής ή χειρόγραφα με σφραγίδα & υπογραφή.
6) Οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζει η συσκευή πρέπει να είναι πάντοτε συνέπεια εσωτερικού ελαττώματος της με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συσκευή χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη για τον προοριζόμενο σκοπό της και δεν υπόκειται σε αμελή μεταχείριση ή κακή χρήση, ενώ ακολουθούνται οι οδηγίες για χρήση και συντήρηση του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Σημείο Πώλησης
Ο συνεργάτης θα πρέπει να επαληθεύει προηγουμένως ότι η συσκευή που πρόκειται να επιστραφεί από τον τελικό χρήστη θεωρείται DOA και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα Προϊόντα είναι DOA, ο συνεργάτης συμπληρώνει το Έντυπο Περιγραφής Ελαττώματος DOA.
Ο συνεργάτης μας ενημερώνει με e-mail στο rma@volte-tel.gr για τον αριθμό των συσκευών DOA που θέλει να επιστρέψει (Μοντέλο – ΙΜΕΙ ) και εφόσον λάβει απάντηση πρέπει άμεσα να αποστείλει τα προϊόντα στην εταιρεία μας με courier της επιλογής του και με χρέωση αποστολέα.
Όλες οι συσκευές που θεωρούνται από τον συνεργάτη ως DOA αλλά αποστέλλονται πέραν μίας περιόδου δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του τελικού πελάτη θα απορρίπτονται από την Volte-tel Communications και δεν θα εμπίπτουν στη διαδικασία DOA.
Η Volte-tel Communications θα προβεί σε αντικατάσταση της Συσκευής ή πίστωση της αξίας της εντός 20ημέρου από την παραλαβή των συσκευών.


ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Το Δελτίο Αποστολής θα εκδίδεται στα στοιχεία της Volte-tel Communications
Επωνυμία: Μηλιόπουλος Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε
Διακριτικός Τίτλος: Volte-tel Communications
Δραστηριότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση έδρας: ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 - Τ.Κ. 546 27 ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΛΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 099978330
ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ: 2310 541542

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πολιτική DOA αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα τα οποία έχουν αγοραστεί από την Volte-tel Communications.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, παρακαλούμε εκτυπώστε, συμπληρώστε και στείλετε το παρακάτω έντυπο, μαζί με το προϊόν DOA.

ΕΝΤΥΠΟ DOA MOBILE SMARTPHONES TABLETSNEA
27-04-2024 Συμμετοχή στην BEYOND 2024 Από 25 έως 27-04-2024 more 02-12-2023 24 Χρόνια Volte-Tel Communicatinons more Calatoge GALAXY S24 Pre-order BLUETOOTH OFFER S21 SERIES ACCESSORIES Voucher 200€ NSP HN30 A4 Tech Official Distributor  Bloody Official Distributor iphone 15 series Promo iPhone 13 Mask Protection ZOPO V-on line bill NewUpdate
loading...
close